Ετικέτα: μέθοδος μοντεσσόρι

Παιδί Mommy Monday

Η προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο σύμφωνα με την μέθοδο Μοντεσσόρι.

Ασφάλεια και εμπιστοσύνη είναι οι δύο λέξεις κλειδιά που επιτρέπουν στο κάθε παιδί να αναπτυχθεί , να ανακαλύψει τον κόσμοContinue Reading